Správa CHKO Křivoklátsko >> Činnost správy CHKO >> Péče o přírodu a krajinu

Péče o přírodu a krajinu

Správa CHKO Křivoklátsko plní, ve vlastní působnosti, funkci odborného správce na území CHKO Křivoklátsko a pro území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) na okresech Rokycany (NPP Vosek, NPR Chlumská stráň), Plzeň-sever (NPP Odlezelské jezero), Rakovník (NPR Pochválovská stráň), Kladno (NPP Cikánský dolík, NPP Bilichovské údolí) a Louny (NPR Štít). V těchto maloplošných zvláště chráněných územích (MZCHÚ), ležících mimo vlastní území CHKO, zajišťuje správa odbornou péči. Pro CHKO Křivoklátsko a pro jednotlivá MZCHÚ jsou vypracovány, projednány a schváleny plány péče, s platností na období deseti let. Plnění těchto plánů zajišťuje Správa CHKO za využití resortních programů (Program péče o krajinu, Program péče o majetek státu a Program obnovy přirozených funkcí krajiny), případně výjimečně Operačního programu životní prostředí. Jedná se velmi různorodé činnosti, např.péče o památné stromy a významnou zeleň, údržbu významných stanovišť chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, označování ZCHÚ úředními tabulemi a pruhovým značením, zaměřování ZCHÚ, budování a údržba naučných stezek, kterých je na Křivoklátsku celá řada a jiné návštěvnické infrastruktury apod. Budovanou a udržovanou infrastrukturou – lávky, vyhlídkové plošiny, upravené stezky, naučné panely atd. jsou zpřístupněna mnohá území, např. Skryjská jezírka, NPR Týřov, PR U Eremita, PR Brdatka, PR Vraní skála atd. Některá zařízení jsou určena zvláštním skupinám návštěvníků, např. vodácká naučná stezka Berounka nebo školní naučná stezka Křivoklát.
Práce s veřejností a environmentální výchova a vzdělávání jsou na Křivoklátsku zajišťovány přednostně prostřednictvím Informačního a vzdělávacího střediska Budy na Křivoklátě a ve spolupráci s řadou dalších místních institucí a nevládních, neziskových organizací. Každoročně jsou pořádány zvláštní akce k Evropskému dni parků, ke Dni stromů, Netopýří noc apod. Je připravováno vybudování Domu přírody v Roztokách, který se v budoucnu stane centrem návštěvnických služeb a environmentálního vzdělávání pro Křivoklátsko.

Správa CHKO Křivoklátsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt