Paleontologie

Skryjsko-týřovické kambrium patří ke klasickým oblastem světové paleontologie. Nejstarší literární zmínky o sběru zdejších zkamenělin jsou z roku 1832, kdy zde sbíral vlastenecký kněz V.Krolmus. O celosvětovou proslulost kambrické fauny skryjsko-týřovických nalezišť se velkou měrou zasloužil francouzský badatel Joachim Barrande, který zde v první třetině 19. století projektoval a vyměřoval koněspřežnou dráhu pro dopravu uhlí z Radnic do Furstenberských železáren u Buštěhradu. 
Krása zdejší zkamenělin mu učarovala natolik, že se nakonec věnoval jejich sběru a vědeckému poznání. V roce 1852 uveřejnil první díl svého monumentálního díla Systeme silurien du centre de la Boheme, který je věnován trilobitům a dodnes patří k nejúplnějším dílům o českých trilobitech.

Správa CHKO Křivoklátsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt