Správa CHKO Křivoklátsko >> Činnost správy CHKO >> Péče o přírodu a krajinu

Péče o přírodu a krajinu

Správa CHKO Křivoklátsko plní, ve vlastní působnosti, funkci odborného správce na území CHKO Křivoklátsko. Pro CHKO Křivoklátsko a pro jednotlivá MZCHÚ jsou vypracovány, projednány a schváleny plány péče s platností na období deseti let. Plnění těchto plánů zajišťuje Správa CHKO za využití resortních programů (Program péče o krajinu, Program péče o majetek státu a Program obnovy přirozených funkcí krajiny), případně výjimečně Operačního programu životní prostředí. Jedná se velmi různorodé činnosti, např. péče o památné stromy a významnou zeleň, údržbu významných stanovišť chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, označování ZCHÚ úředními tabulemi a pruhovým značením, zaměřování ZCHÚ, budování a údržba naučných stezek, kterých je na Křivoklátsku celá řada a jiné návštěvnické infrastruktury apod. Budovanou a udržovanou infrastrukturou – lávky, vyhlídkové plošiny, upravené stezky, naučné panely atd. jsou zpřístupněna mnohá území, např. PR Jezírka, NPR Týřov, PR U Eremita, PR Brdatka, PR Vraní skála atd. Některá zařízení jsou určena zvláštním skupinám návštěvníků, např. Vodácká naučná stezka Berounka nebo Školní naučná stezka Křivoklát.

Práce s veřejností a environmentální výchova a vzdělávání jsou na Křivoklátsku zajišťovány přednostně prostřednictvím Informačního střediska CHKO Křivoklátsko – Křivoklát a ve spolupráci s řadou dalších místních institucí a nevládních, neziskových organizací. Každoročně jsou pořádány zvláštní akce ke Dni Země, Evropskému dni chráněných území, ke Dni stromů, Netopýří noc apod.

Správa CHKO Křivoklátsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt