Detašovaná pracoviště

Zarząd PK Křivoklátsko >> Správa CHKO Křivoklátsko

Zarząd PK Křivoklátsko

Zarząd PK Křivoklátsko
Správa CHKO Křivoklátsko, č.p. 5, 270 24 - Zbečno
+420 313 251 180
+420 313 554 810
krivoklat@nature.cz

Kraj Oty Pavla: '’Nad wysepką u rzeki pięło się wysoko zbocze, a było to przedziwne zbocze, nie było w nim żadnych kamieni, jakie w takich zboczach bywają, ale miękka wysoka murawa na polankach pomiędzy potężnymi dębami, tutaj przychodziły zwierzęta na pastwę i tędy galopowały pić ku rzece. Był to właściwie piękny ogród lub też park zamkowy...'’. Tak opisuje przyrodę Křivoklátska pisarz Ota Pavel w jednym z najbardziej znanych opowiadań – Smrt krásných srnců (Śmierć pięknych saren).

Krzywoklatsko, dziś park krajobrazowy i rezerwat biosfery UNESCO, jest wyjątkowy, w porównaniu z podobnymi obszarami w Europie. Znajduje się w centrum Czech i niemal dwie trzecie jego powierzchni pokrywają lasy liściaste i mieszane. Zachowało się tu ponad 1800 roślin naczyniowych, w tym przynajmniej 52 gatunki drzew, gnieździ się tu około 120 gatunków ptaków oraz niezliczona ilość innych gatunków zwierząt, z których niejeden został wpisany do Czerwonej Księgi Zagrożonych Gatunków.

Bogactwo i dziewiczość obszaru wynika zarówno z różnorodności elementów przyrodniczych jak i   związków historycznych. Do najważniejszych należy urozmaicona rzeźba terenu Wyżyny Krzywoklatskiej, różnorodna  budowa geologiczna, fenomen doliny rzeki Berounki, rozmaita orientacja stanowisk w stosunku do stron świata, typy gleb, warunki klimatyczne oraz historyczny rozwój osadnictwa. Strome i niedostępne zbocza doliny rzeki Berounki są pokryte naturalnymi drzewostanami, miejscami prześwitują występy skalne z typową ciepłolubną fauną oraz florą. Ciek wodny, przez długie tysiąclecia, wydrążył w skalnym podłożu głębokie doliny, a miejscami także przełomy. Obecność rzeki w tych rejonach wpływa na cieplejszy mezoklimat. Obustronne dopływy Berounki tworzą natomiast wąskie doliny, na których dno z trudem dochodzą promienie słoneczne, zwłaszcza w miesiącach letnich, kiedy zamyka się  sklepienie lasu liściastego. Temperatura na dnie doliny jest przez większość roku niska, co odpowiada warunkom klimatycznym obszarów podgórskich oraz górskich. Inwersja temperatury, zjawisko typowe dla Krzywoklatska jest jedną z głównych przyczyn bardzo dużej rozmaitości gatunkowej tutejszej przyrody.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1978
Rozloha: 628 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 4 národní přírodní rezervace
16 přírodních rezervací
6 přírodních památek
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Křivoklátsko národní přírodní rezervace Chlumská stráň, Pochvalovská stráň a Malý a Velký štít a národní přírodní památky Bilichovské údolí, Odlezelské jezero, Cikánský dolík a Vosek.
Zarząd PK Křivoklátsko

Zarząd PK Křivoklátsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt