NS U Eremita

NS U Eremita
  • délka: 1,0 km
  • počet panelů: 3 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

V roce 1999 byla obnovena pěší stezka spojující obce Branov a Roztoky a v roce 2000 vybudována tato naučná stezka, která začíná při silnici z Roztok do Karlovy Vsi při ústí potoka Klucná do Berounky. Konec naučné stezky je za hranicí rezervace. Naučná stezka umožní návštěvníkům Křivoklátska seznámit se s bohatostí dřevinné skladby této oblasti a ověřit si své znalosti na pětatřiceti druzích stromů a keřů, které jsou pro tuto oblast charakteristické. Na trase stezky jsou dva informační panely se základními údajio rezervaci a s vyobrazením pětatřiceti druhů stromů a keřů, které v rezervaci rostou. Jeden informační panel seznamuje s geologií lokality. Vyobrazené stromy a keře jsou číslovány v terénu.

Časová náročnost: 0,5- 1 hod.
Délka trasy: 1 km
Převýšení: 40 m
Fyzická náročnost: středně náročná trasa
Vhodnost pro děti, starší a handicapované osoby:trasa vhodná i pro starší osoby, trasa vhodná i pro děti (od12 let)
Správce stezky: Správa Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

Mapa stezky

Správa CHKO Křivoklátsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt