NS Údolí ticha

NS Údolí ticha
  • délka: 3,0 km
  • počet panelů: 11 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

Tato naučná stezka začíná nedaleko Stroupínského mlýna u silnice spojující obec Březovou a Hředle na jižním okraji CHKO Křivoklátsko. Je obousměrná - druhý začátek je v lese nedaleko hájovny Andreska u místa zvaného ,,Pod Kamencem“. Vede podél Lučního potoka přes osadu Ricatado. Byla zpřístupněna v roce 2001 osadním výborem Ricatado za spolupráce Správy CHKO Křivoklátsko a LČR, s.p., Hradec Králové. Po trase naučné stezky je umístěno 10 naučných panelů zaměřených na přírodu Křivoklátska a přírodní zajímavosti okolí.Obsahem informačních tabulí jsou především rostliny a živočichové žijící v potoce a jeho těsné blízkosti. Kromě těchto zajímavostí se návštěvníci dozví o zásadách chování člověka v přírodě, o péči věnovanou zvláště chráněnému území či o dotačních titulech, které směřují do oblasti ochrany přírody a krajiny.

Časová náročnost: 1 hod
Délka trasy: 3 km
Převýšení: 70 m
Fyzická náročnost: středně náročná trasa
Vhodnost pro děti, starší a handicapované osoby: trasa vhodná i pro starší osoby, trasa vhodná i pro děti, trasa vhodná i pro rodiče s kočárky, trasa vhodná pro handicapované osoby s doprovodem
Správce stezky: Lesy České republiky, Lesní správa Křivoklát

Mapa stezky

Správa CHKO Křivoklátsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt