Správa CHKO Křivoklátsko >> Správa informuje >> Naučné stezky >> Vodácká naučná stezka Berounka

Vodácká naučná stezka Berounka

Vodácká naučná stezka Berounka
  • délka: 58,0 km
  • počet panelů: 10 ks
  • typ: Jiné, vodácká
  • obtížnost: Střední

Jedinečná vodácká naučná stezka Berounka vybudovaná v roce 1984 začíná na Zvíkovci a končí u Hlásné Třebáně v Českém Krasu. Má 14 zastávek s naučnými panely o řece Berounce, místní přírodě, historii nebo osobnostech. Stezka má i svého průvodce, vydru z knihy Stanislava Reiniše Vydra z Černé tůně. Několik vlastivědných zastávek v křivoklátské části přibližuje vodákům zajímavosti o řece Berounce, geologickou minulost Křivoklátska, paleontologické nálezy v údolí řeky a francouzského badatele Joachima Barranda, spisovatele Otu Pavla, autora slavných povídek z Křivoklátska, zajímavosti o hradu Křivoklát, místní faunu a flóru či další kapitoly z vlastivědy oblasti. Prošla rekonstrukcí v roce 1994 a 2002.

Časová náročnost: 1-2 dny
Délka trasy: 58 km
Převýšení: 35 m
Fyzická náročnost: středně náročná trasa  (pouze po řece)
Vhodnost pro děti, starší a handicapované osoby: trasa vhodná i pro starší osoby, trasa vhodná i pro děti
Správce stezky: Správa Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

Mapa stezky

Správa CHKO Křivoklátsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt